TOEIC® ve TOEFL® arasındaki farklar nelerdir?

TOEIC® pratik İngilizce ve uluslararası iletişimde kullanılan günlük İngilizceyi test etmektedir.Buna karşılık TOEFL® sınavları adayı akademik olarak üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarına müracaat için değerlendirmektedir. TOEIC® 160’ı aşan ülke ve 14.000 Organizasyonda kabul görürken İş dünyasında her 10 büyük Daha fazla

TOEFL ITP puanlama nasıldır? Sertifika hangi bilgileri içermektedir?

Puanlama ETS tarafından yapılmaktadır.  Puanlama yapıldıktan sonra ETS tarafından adaylara puan raporu gönderilir. Bu raporda; Adayın kişisel bilgileri, Adayın sınav puanlaması, Adayın ingilizce bilgisininin hangi alanlarda daha güçlü hangi alanlarda daha zayıf olduğunu ve geliştirmesi gereken yönlerine yönelik bilgiler içermektedir.

TOEFL ITP sınavı nasıl uygulanmaktadır?

TOEFL ITP sınavı deneyimli, eğitimli ‘Global Testing’ gözetmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir.Kişi sayısına göre gözetmen ve test merkezi yöneticisi bulundurularak güvenli bir şekilde gerçeçkeştirilmektedir. Sınav yerleri flexible olarak seçilmektedir. Bu sınav solonu bir üniversite salonu da olabilir veya ‘Global Testing’ yerel ofisleri Daha fazla

TOEFL ITP içerik konuları nelerdir?

Akademik Konular Sanatlar: Güzel sanatlar, el sanatları, tiyatro, dans, mimari, edebiyat, müzik, film, fotoğraf Beşeri bilimler: Tarih, siyaset bilimi, hükümet, felsefe, hukuk Yaşam Bilimleri : Paleontoloji, biyokimya, hayvan davranışları, ekoloji, anatomi, fizyoloji, genetik, sağlık bilimleri, biyoloji, tarım Fizik Bilimleri : Daha fazla